Curso Intensivo Oratoria

Duración: Tres meses
Temas:
Preparación de discursos
Comunicación interpersonal
Comunicación pública
Lenguaje Corporal
Técnicas de comunicación verbal.
Modulación
Fonética
Recursos Necesarios:
Computadora o dispositivo móvil
Conexión a Internet
Auriculares